Poradnik, jak załatwić sprawę online – ePUAP

Adres ePUAP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu:
/piw_grojec/skrytka

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, dzięki której załatwisz wiele urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu. Do podpisu elektronicznych dokumentów wystarczy założyć bezpłatny Profil Zaufany.

Jeśli masz konto na ePUAP

1. Wejdź na epuap.gov.pl.
2. Zaloguj się.
3. Wybierz sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.
4. Podpisz wniosek o usługę Profilem Zaufanym.
5. Wyślij wniosek online.
6. Czekaj na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

Jeśli nie masz konta na ePUAP
1. Wejdź na epuap.gov.pl.
2. Kliknij Zarejestruj się.
3. Wypełnij krótki formularz.
4. Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o Profil Zaufany, który musisz potwierdzić.
5. Zaloguj się na założone konto.
6. Zacznij korzystać z ePUAP.

Konto na platformie ePUAP zakłada się od ręki. W przypadku założenia Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną, możesz zacząć załatwiać sprawy urzędowe przez Internet od razu. W przypadku założenia Profilu Zaufanego przez serwis w wybranym punkcie potwierdzającym możesz z usługi zacząć korzystać dopiero po potwierdzeniu profilu.

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez Internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na platformie ePUAP.

Wymagania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grójcu dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP , umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

– maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),

– dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB

(wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

– podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),

– opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument. 

– akceptowane formaty załączników to: DOC, RTF,

  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie e-PUAP.