Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grójcu

Godziny pracy urzędu: 7.15 — 15:15

ul. Mogielnicka 67 05-600 Grójec

tel.: +48 48 664 2394
fax: +48 48 664 2394 wew. 25
e-mail: biuro@piw-grojec.pl

EPUAP: /piw_grojec/skrytka

NIP: 7971591711
Regon: 670230764
PKD: 8413Z

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Agnieszka Kowalska
48 664 23 94 w. 23

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Agnieszka Lasota
48 664 23 94 w. 21

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
inż. Anna Szady – Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
48 664 23 94 w. 22

mgr inż. Agata Lisiewicz – Inspektor Weterynaryjny ds. IRZ i wymogów wzajemnej zgodności
48 664 23 94 w. 22

Katarzyna Majak – Kontroler Weterynaryjny
48 664 23 94 w. 27

Natalia Jabłońska – Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
48 664 23 94 w. 22

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Kinga Omen-Łopacińska – Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
48 664 23 94 w. 24

mgr inż. Dorota Kołodziejska – Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
48 664 23 94 w. 27

Zespół ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
Agnieszka Widomska – Pęksa – Główny Księgowy
Agnieszka Wieteska – Referent ds.. księgowości
48 664 23 94 w. 26

Sekretariat
Iwona Grzeszczyk – Referent ds. administracyjnych
48 664 23 94 w. 20