Kierownictwo

Agnieszka Kowalska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu

przyjmuje interesantów
we środy w godz.: 9:00-10:00