Aktualności

Wirus SARS-CoV-2 u zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak GIWz.432.221.2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych oraz u psów towarzyszących. Próbki do badań laboratoryjnych należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii Powiatowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ograniczenie dostępu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu dla interesantów

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzonymi żółtą i czerwoną strefą zagrożenia na terytorium kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu zdecydował o ograniczeniu dostępu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu dla interesantów. 

Jest to sytuacja wyjątkowa, z którą nasze państwo, ale i cały świat jeszcze nigdy nie miał do czynienia, dlatego proszę Państwa, zrozumienie powagi chwili, apelujemy jednocześnie o nieprzychodzenie osobiste do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu od 22 października 2020 r. do odwołania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu, informuje, że:

  • Inspektorat Weterynarii pracuje w niepełnej obsadzie i realizuje tylko najpilniejsze sprawy urzędowe.

W sprawach bieżących, pilnych, niecierpiących zwłoki, w przypadkach losowych prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod numerem tel. 48 664 23 94;
  • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu                 e-administracji (ePUAP), za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub wrzucanie ich do specjalnej urny dostępnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Mogielnicka 67);
  • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne;
  • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zachęcamy do śledzenia wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów, publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.